วิธีการบันทึกธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้วยตนเองของคุณ

June 20, 2017 admin 0

  ในฐานะเจ้าของธุรกิจที่ทำงานด้วยตนเองคุณจะต้องรับผิดต่อหนี้สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่ไม่สามารถชำระได้ หากธุรกิจของคุณล้มเหลวหรือกำลังดิ้นรนและคุณไม่สามารถจะชำระหนี้ได้การแก้ปัญหาที่คุณต้องใช้จะเป็นการแก้ปัญหาการจัดการหนี้ส่วนบุคคล เราอธิบายบางตัวเลือกในบทความนี้ นักธุรกิจที่ทำงานด้วยตนเองเป็นผู้รับผิดชอบต่อหนี้สินใด ๆ ที่ธุรกิจของตนไม่สามารถชำระได้ อย่างไรก็ตามมีหลายวิธีที่อาจได้รับการพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตทางการเงินส่วนบุคคล […]