เช่าแอร์แบบพกพา

May 18, 2017 admin 0

เครื่องปรับอากาศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรียกว่า Portable Air Conditioners เหล่านี้สามารถมีขนาดใหญ่เป็นหน่วยหน้าต่าง แต่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายบน … เครื่องปรับอากาศที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรียกว่า Portable Air […]