No Picture

เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกระบวนการทางธุรกิจอย่างไร

April 25, 2020 admin 0

เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก วันนี้มันยากที่จะจินตนาการว่าธุรกิจที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเช่นคลาวด์, โซลูชันมือถือ, การวิเคราะห์อัจฉริยะ, Robotic Process Automation ฯลฯ มีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของการดำเนินงานกระบวนการทางธุรกิจ การแนะนำของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มนวัตกรรมทางธุรกิจ ลองพิจารณาตัวอย่าง ในองค์กรผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องเก็บบันทึกกระดาษของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนและบันทึกข้อมูล รับทำบัญชี […]

No Picture

อสังหาริมทรัพย์ลงทุนและประสบความสำเร็จ

March 2, 2019 admin 0

อสังหาริมทรัพย์การลงทุนและความสำเร็จที่ได้รับโดย Barrett Niehushttp: //www.freetrainer.com คนจำนวนมากที่รอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะพวกเขาไม่เข้าใจความแตกต่างของการลงทุน … อสังหาริมทรัพย์ลงทุนและประสบความสำเร็จ โดย Barrett Niehus […]

25

10 เหตุผลที่ทำไมผู้จัดการถึงต้องการเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์

December 10, 2018 admin 0

10 เหตุผลที่ทำไมผู้จัดการถึงต้องการเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์ 1. เรียกผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ อารมณ์แบบดั้งเดิม unmonitored โดยอัตโนมัติมีประสิทธิภาพและไม่ใส่ใจเสมอสามารถ “จี้” เราทำให้เราตอบสนองความคิดกับคนและสถานการณ์แทนการคิดผ่านสถานการณ์และการตอบสนองด้วยวิจารณญาณที่ดี 2. […]

25

เริ่มต้นธุรกิจในท้องถิ่นของคุณ – รับออนไลน์

December 4, 2018 admin 0

เริ่มต้นธุรกิจในท้องถิ่นของคุณ – รับออนไลน์ หากคุณไม่ได้ทำการตลาดธุรกิจออนไลน์ในท้องถิ่นของคุณโอกาสจะส่งคุณไป ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจกับการเข้าถึงทั่วโลกของอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท้องถิ่นมักจะมองข้ามไป Gl … หากคุณไม่ได้ทำการตลาดธุรกิจออนไลน์ในท้องถิ่นของคุณ โอกาสจะส่งคุณไป ผู้คนจำนวนมากให้ความสำคัญกับการ […]

599 PROMOTION

Sim SME

June 8, 2018 admin 0

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 […]

รูป 599 เดือนนี้

sim sme

June 7, 2018 admin 0

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน * โทรฟรีทุกเครือข่าย […]

599 PROMOTION BANNER_๑๘๐๕๐๒_0001

SIM SME

May 18, 2018 admin 0

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน * โทรฟรีทุกเครือข่าย […]

No Picture

SIM SME

May 2, 2018 admin 0

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม. 449 บาท / เดือน * โทรฟรีทุกเครือข่าย […]

No Picture

sim sme

May 2, 2018 admin 0

โปรโมชั่นพิเศษ Buffet 24 ชม.  449 บาท / เดือน * โทรฟรีทุกเครือข่าย […]

1 2 3 5