เอกชนไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโตเหลือ 2.7-3% จาก 2.9-3.3%.

คณะกรรมการร่วมด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการธนาคาร (JSCCIB) ตกลงในวันนี้ที่จะลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ลงเหลือ 2.7-3% จาก 2.9-3.3% เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในช่วงสามไตรมาสแรกของปี รับจดทะเบียนบริษัท

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาบวกกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต

การบริโภคและการลงทุนในประเทศยังคงอ่อนแอJSCCIB กล่าว เสริม อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวมีการเติบโตเล็กน้อย

คณะกรรมการร่วมซึ่งประกอบด้วยหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย คาดการณ์ว่าการส่งออกจะหดตัวต่อเนื่องจาก -1% เป็น 1% ถึง -2% ถึง 0.0%

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ( KResearch ) ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2562 จากร้อยละ 3.1 เป็นร้อยละ 2.8 ขณะที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ในปีหน้า ท่ามกลางปัจจัยลบมากมาย

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/