รัฐบาลไทยเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท (1.57 พันล้านดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19.

กรุงเทพฯ (นทท.) – สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมออก “ยิ่งออม ยิ่งได้” พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เดือนหน้า ตั้งเป้าใช้เงิน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการของรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด รับจดทะเบียนบริษัท

Patricia Mongkhonvanit ผู้อำนวยการ PDMO กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าอัตราดอกเบี้ยของชุดพันธบัตร PDMO เหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้น พันธบัตร PDMO ให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีที่ 1.80%-1.90% สำหรับนักลงทุนรายย่อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพันธบัตร

สำนักงานจะเสนอพันธบัตรให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในอัตรา 2.20% ต่อปี

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษมีจำหน่ายผ่าน e-wallet “Sasom Bond Mung Kung” ซึ่งย่อว่า “สบม.” ในภาษาไทยบนแอปเป๋าตังบนมือถือของธนาคารกรุงไทย และผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง การซื้อพันธบัตรขั้นต่ำคือ 1,000 บาท โดยไม่มีจำนวนสูงสุด จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษที่จำหน่ายผ่าน e-wallet มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี เสนออัตราดอกเบี้ยรายปีแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 1.80% ผู้มีสิทธิ์ลงทุนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ส่วนที่เหลืออีก 4 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 12-23 ก.ค. จะกระจายผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ นักลงทุนสามารถสมัครรับพันธบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ ผ่านทางบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพธนาคารบนมือถือ

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/