ฟังก์ชันสำคัญของตู้แช่แข็งแบบจัดเลี้ยง

รับซ่อมตู้แช่ มีช่วงอุณหภูมิให้คุณซึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารสดใหม่เป็นระยะเวลานาน ตู้แช่แข็งแบบจัดเลี้ยงมีประโยชน์ในการจัดเก็บเศษอาหารขนาดใหญ่ ในธุรกิจอาหารการซื้ออาหารเป็นกลุ่มช่วยในการประหยัดเงินเป็นจำนวนมาก

ที่นี่ในบทความนี้ฉันจะพูดถึงฟังก์ชั่น05จำเป็นบางอย่างที่ช่วยคุณในการป้องกันเศษอาหาร

  1. เข้าก่อนออกก่อน

มันเป็นวิธีปฏิบัติสินค้าคงคลังซึ่งควรจะเป็นเรื่องธรรมดามาก มันจะมีประโยชน์ในการลดการสูญเสียอาหาร รายการที่อยู่ในช่องแช่แข็งก่อนควรใช้ก่อน ในการทำเช่นนี้คุณต้องติดตามรายการอาหาร คุณสามารถแท็กผลิตภัณฑ์อาหารและเขียนวันที่ที่เก็บไว้ มันจะเตือนให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อาหารก่อนวันหมดอายุ ทุกครั้งที่คุณเปิดช่องแช่แข็งคุณจะสามารถเห็นแท็กและคุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่มันจะถูกทำให้เสีย

  1. เก็บรายการสินค้าคงคลัง

การเก็บรายการสินค้าคงคลังเป็นความคิดที่ดีเสมอ มันช่วยคุณในการจับตาดูผลิตภัณฑ์ที่คุณมี นอกจากนี้ยังจะช่วยในการบอกคุณเมื่อคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ การระบุวันที่ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ในรายการสินค้าคงคลังจะช่วยในการบอกคุณว่าวันใดจะถึงจุดสิ้นสุดของอายุการเก็บรักษา คุณสามารถใช้พวกเขาและจะไม่มีการสูญเสียอาหาร

  1. ใช้ประโยชน์จากถังขยะและกระเป๋า

คุณสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารออกด้วยความช่วยเหลือของถังขยะและถุง มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้แยกออกจากกันก็อาจนำไปสู่การปนเปื้อนในอาหารได้ ความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเผชิญเมื่อใช้ช่องแช่แข็งคือการใช้พื้นที่ด้านล่างอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วผลิตภัณฑ์อาหารสามารถออกจากที่นั่นลืม การใส่ผลิตภัณฑ์อาหารไว้ในถุงจะทำให้แยกจากกัน ถุงสามารถเป็นถุงช้อปปิ้ง พวกมันไม่แพงและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

  1. ติดป้ายรายการอาหาร

การแท็กแต่ละถุงมีประโยชน์ การติดฉลากถุงอย่างชัดเจนจะบอกให้คุณทราบว่าสินค้าอยู่ในถุง พูดถึงวันที่จัดเก็บเพื่อให้คุณมีการประมาณอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สามารถเปิดถุงได้เมื่อต้องการใช้อาหาร กระเป๋าสามารถผูกใหม่ได้ มันสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

  1. ทำให้ช่อง

การแบ่งประเภทของอาหารทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง ช่องแช่แข็งสามารถแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คุณสามารถใส่ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ ลงในช่องที่แตกต่างกันได้ สามารถแยกเนื้อสัตว์ออกเป็นส่วน ๆ ได้โดยแยกผักและผลไม้ออกเป็นส่วน ๆ สิ่งนี้มีประโยชน์ในการทำให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนข้ามอาหาร

  1. ใช้ตะกร้าลวด

การเข้าถึงอาหารอาจเป็นปัญหาในตู้แช่แข็งหน้าอก เพื่อแก้ปัญหาค้นหาบทความคุณสามารถใช้ประโยชน์จากตะกร้า มีตะกร้าแบบมีสายเช่นเดียวกับตะกร้าพลาสติก ตะกร้าทำให้ง่ายต่อการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่มีขนาดเล็ก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*