บิวเทนแก๊สคาร์ทริดจ์แนวโน้มตลาดและรายงานแนวโน้มปี 2560-2567

ตลาดตลับก๊าซบิวเทนได้รับอิทธิพลเชิงบวกจากการเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์เนื่องจากความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์แบบพกพาและลักษณะการเผาไหม้ที่สะอาดกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเหลว ตลับก๊าซบิวเทนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บเชื้อเพลิง ข้อได้เปรียบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำหนักเบาและลักษณะการพกพาสูง

ขนาดของตลาดตลับบรรจุก๊าซบิวเทนทั่วโลกคาดว่าจะมีการเติบโตที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่คาดการณ์โดยมีกำไรปานกลางเกือบ 4% CAGR

การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจการแพทย์ได้รับการวิเคราะห์เพื่อเสริมตลาดตลับหมึกก๊าซบิวเทนทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั่วทั้งภาคการแพทย์ผลิตภัณฑ์พบการใช้งานในคบเพลิงที่ใช้ในการผ่าตัดทันตกรรมร้านขายยาและทัศนมาตรศาสตร์ ในทำนองเดียวกันการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปีและความกังวลด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นในการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ อุปสรรคสำคัญในการเติบโตของตลาดตลับบรรจุก๊าซบิวเทนคือความผันผวนอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในส่วนต่างๆของโลก นอกจากนี้ความแพร่หลายของกฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดเกี่ยวกับการบรรจุขวดก๊าซบิวเทนอาจขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท

เอเชียแปซิฟิกอเมริกาเหนือและยุโรปมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์สูงในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ การเติบโตของตลาดตลับบรรจุก๊าซบิวเทนในภูมิภาคเหล่านี้เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บเชื้อเพลิงแบบพกพาในประเภทธุรกิจต่างๆ ในกรณีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางความต้องการผลิตภัณฑ์อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการยอมรับวัฒนธรรมอาหารตะวันตก (อาหารแช่แข็ง) ในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะผลักดันขนาดตลาดตลับหมึกบิวเทนสำหรับการใช้งานเตา

ผู้มีส่วนแบ่งการตลาดตลับบรรจุก๊าซบิวเทนรายใหญ่ ได้แก่ Tae Young Corporation, Marina Corporation Limited, Aspire Industries, ENERGAS, CEPSA, Ultracare Products, Do-well Aerosols, Praxair Technology, Minh Anh Corporation และ Sejeong Industrial Inc. ผู้มีส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ ได้แก่ กำหนดเป้าหมายผู้เล่นในภูมิภาคขนาดเล็กเพื่อร่วมทุนและพันธมิตรเพื่อจับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นและขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคสำคัญ ๆ ของโลก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*