คนไทย 33% มีเงินในบัญชีธนาคารน้อยกว่า 500 บาท.

หนึ่งในสามของผู้ฝากเงินชาวไทยมียอดเงินฝากต่ำกว่า 500 บาท และ 50% มียอดเงินฝากต่ำกว่า 3,124 บาท รับจดทะเบียนบริษัท

ขณะที่เงินฝากรวมกันของผู้ฝากเงินที่ใหญ่ที่สุด 10% คิดเป็น 93% ของเงินฝากทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (เพียร์) ซึ่งเป็นคลังสมองของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งหมายถึงเงินฝากกระจุกตัวสูงและการออมที่ต่ำสำหรับคนไทยจำนวนมาก เนื่องจาก 0.2% มีเงินฝากมากกว่า 10 ล้าน นายอัจฉนา ล่ำซำ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและการสื่อสารของท่าเรือ กล่าว

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/